Teambuilding - Zábavné akce

Hlavním cílem těch zpravidla pouze několikahodinových akcí je zvýšení loajality, motivace nebo pouhé odměnění zaměstnanců či obchodních partnerů. Cílem není řešení problémů, ale pozitivní zážitek všech zúčastněných, zábava, nikoliv osvojování principů týmové práce. Takové kurzy jsou tedy i vhodným doprovodným programem všech výjezdních zasedání, velkých prezentací či přednášek.

Pro koho je kurz určený

Kurz je určený pro zaměstnance firmy, kterým tím zaměstnavatel dá najevo, že si jich váží. Dále u nich posiluje motivaci, loajalitu a buduje mezi nimi neformální vztahy. Obvykle se doporučuje tyto kurzy pořádat o pracovní době, protože někteří zaměstnanci neradi obětovávají své osobní volno. Varianta je také ta, že část kurzu se bude konat během pracovní doby a část během osobního volna. Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel tedy dají část svého času k dispozici.

Kurz je ale také určený pro obchodní partnery (dodavatele, odběratele nebo provizní prodejci). V tom případě slouží jako poděkování za jejich důvěru a spolupráci a přináší možnost navazovat hlubší neformální vztahy. Tento typ kurzu se koná převážně o víkendu.

Ilustrační foto - přípitek

Zábavná akce může mít nespočet podob. Někdy získá podobu bojové hry, sportovního utkání nejrůznějších druhů, posezení v restauraci, jindy zas zájezdu do vinného sklípku nebo třeba na hrad. Základ je však, aby bylo dostatek jídla a pití a aby bylo zvolené prostředí odlišné od firemního (zámek, příroda, hory, voda apod.). Zásadní je pak vybrat vhodný program s vyváženou pracovní (pouze krátký projev, úvod) a zábavnou složkou.

Pokud jde o zábavu, je třeba, aby vyhovovala co největšímu počtu lidí. To lze zařídit tím, že si účastníci volí pořadí a skladbu programu (atrakce) sami, nebo tím, že jsou po celou dobu programu v pevně daných skupinách, které mají pevně daný program. V prvním případě byste měli v místě konání účastníkům nabídnout různé spíše individuální aktivity, kterými mohou procházet bez ohledu na druhé. Tento přístup je vhodný u obchodních partnerů, u kterých netušíte jejich preference, a také v situacích, kdy nepotřebujete navazovat neformální vztahy.

Výhody a nevýhody

Výhodou voleného programu je, že pokud je dostatek aktivit, spokojení jsou všichni účastníci. Problém však může nastat, jestli má kurz podnítit vznik neformálních vazeb. Tvořit se totiž budou spíše skupinky známých. Problémem je také skutečnost, že na nejlepší atrakce se může tvořit fronta, kdežto ty druhořadé mohou být prázdné. S větším počtem atrakcí pak roste nejen spokojenost, ale hlavně cena.

Výhodou pevně daného programu je, že vše běží tak, jak má, bez zdržování a front. V krátkém čase lze stihnout hodně zajímavých aktivit a pro každého je tu něco, co ho zaujme. Nevýhodou však je, že se kontakty vytváří pouze v rámci skupiny. Také cenově a logisticky je akce náročnější a kvůli omezenému času u atrakcí nemusí na všechny vyjít řada. Celá akce navíc potřebuje vyšší počet organizátorů.

Nevýhodou obou přístupů je náročnost na aktivity. Některé aktivity pak ani nemusí přinést pozitivní zážitek v rámci týmu. Mezi ně patří třeba paintball, příliš individuální aktivity, kde se člověk s druhými vlastně ani nemusí potkat nebo stojí proti nim, popřípadě aktivity, u kterých si jedinec nemůže vybrat, zda je chce absolvovat. Při výběru aktivit by měl být tedy kladen důraz zejména na skupinový zážitek a na svobodnou volbu každého z účastněných.

Vhodné lokace a služby

 

Při zpracování byly využity informace z knihy Teambuilding - cesta k efektivni spolupráci od Evy Mohauptové (Portál 2005, ISBN 978-80-7367-641-4).

Rezervace ubytování
Partneři

Czech Convention Bureau