Teambuilding - Stmelení kolektivu

Cílem tohoto teambuildingu je neformální vzájemné seznámení lidí v týmu, jejich stmelení a upevnění jejich vzájemné důvěry a spolupráce. Mimo to má jít o příjemný zážitek.

Pro koho je kurz určený

Teambuilding je určený zejména pro malé společnosti do 40 lidí, týmy nebo několik týmů naráz.

Teambuilding

Jedná se převážně o zážitkový rozvoj týmu. Důraz proto není kladem na rozbor firemní situace, ale na společný prožitek a vzájemné poznávání v netypických situacích. Důležitá je gradace programů a zvolení náročnosti vhodné pro dané účastníky. Kurz se může konat venku i uvnitř. Aktivit je k tomu nespočet.

Výhody a nevýhody

Tým se během kurzu nenásilně stmelí a po návratu bude fungovat lépe než dřív. Mimo to kurz přinese odreagování a zábavu. Problém však může nastat, když si zaměstnanci nebo i dodavatel kurzu splete tento výjezd s firemním večírkem. Musíte být proto při zadávání konkrétní a oslovit ty pravé odborníky.

Vhodné lokace a služby

 

Při zpracování byly využity informace z knihy Teambuilding - cesta k efektivni spolupráci od Evy Mohauptové (Portál 2005, ISBN 978-80-7367-641-4).

Rezervace ubytování
Partneři

Czech Convention Bureau