Teambuilding - Jak vybrat organizátora kurzu

Pokud už víte, proč chcete uspořádat kurz, jakou podobu bude mít, jaký bude jeho cíl a jak budete tento cíl měřit, zbývá již jen otázka organizace. Jestliže se na to necítíte, obraťte se na profesionály. Jak ale vybrat firmu, která by vám připravila právě to, oč máte zájem?

Skladba programu

Vhodnost firmy poznáte podle způsobu, jakým sestavuje program a snaží se naplnit váš cíl. V případě, že nemáte zájem o konkrétní aktivitu, např. plavbu na lodích, tak je pro vás v důležité, jestli náročnost programu odpovídá skupině a cíli, jakým způsobem chce firma naplnit cíl kurzu a jestli má představu, proč do programu zařazuje právě tyto aktivity, a nikoliv jiné. V programu je podstatné to, jak firmy aktivity využívají a jak je propojují za účelem splnění cíle kurzu. Proto je důležité se firmy zeptat, jaký princip hra k naplnění cíle využívá.

Personální skladba organizátorů

Obvykle je plusem, když vám dá firma možnost setkat se s organizátory kurzu ještě před samotným kurzem. Ukazuje to, že firma nevaří z vody, a vzbuzuje to důvěru, protože si hned jejich profesionalitu můžete vyzkoušet. Pokud navíc již máte nějaké oblíbené organizátory, možnost dohodnout se na nich, popřípadě stávající změnit za jiné, je také velmi přínosná. Jde ostatně hlavně o vás a každému sedí něco jiného. Ohledně organizátorů nemusí být též vhodné, když podmínky a rámcový program domlouvá jeden člověk, jiný organizuje kurz na místě a jiný ho vyhodnocuje. Vždy je lepší, když od začátku do konce jednáte s jedním člověkem. Nedojde ke zbytečnému nedorozumění.

Cena

Vybírat firmu podle ceny kurzu nemusí být ten nejvhodnější způsob. Ceny se samozřejmě liší a je hlavně nutné posoudit, jestli cena odpovídá odhadované velikosti organizačního týmu, materiální náročnosti akce a dalším náležitostem, které do toho firma zahrnuje. Ty je třeba vnímat spolu s cenou, nikoliv jen cenu samotnou.

Způsobilost instruktorů

V České republice pro způsobilost neexistuje žádné osvědčení, proto je nejdůležitější praxe. Z toho hlediska doporučujeme osobní setkání s organizátory, při kterém se o nich dozvíte víc. Vhodný ukazatel je také to, když lektor vede kurzy zaměřené na vámi zvolený kompetence také ve firemním prostředí.

Legislativa

Na mnoho aktivit u nás neexistuje legislativa. Současné zákony regulují činnost některých sportovních instruktorů. Legislativa se nicméně vyvíjí, a je proto dobré se organizátora pozeptat na její znalost a soulad.

Bezpečnost

Ačkoliv je riziko spojené s mnoha nabízenými aktivitami velmi nízké, přesto není dobré ho podceňovat. Jak je na tom firma s bezpečností napoví hlavně její historie a historie jejích instruktorů, tj. reference. Dobrým znamením tu také není počet uspořádaných kurzů, ale hlavně to, že se k firmě klienti vracejí. Proto se nebojte požádat o kontakt na některého z klientů, kterého se zeptáte na jeho spokojenost. Ptejte se firmy též na to, co znamená, že jsou bezpeční, jestli mají statistiky a co pro fyzickou i psychickou bezpečnost firma dělá.

Ilustrační foto horolezení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

Ačkoliv teambuildingové firmy nemají povinnost mít obdobu povinného ručení či pojištění pro případ úpadku, jak je tomu u cestovních kanceláří, dobré firmy mívají sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. I když totiž podepíšete, že jste se seznámili se všemi riziky a příslušnou aktivitu podnikáte na vlastní nebezpečí, nezbavuje to provozovatele odpovědnost za jeho vlastní chyby. Jestli se například účastník zraní při běhu po lese, je to jeho problém, ale pokud chybu udělá provozovatel, např. když dojde ke zranění z důvodu technického selhání zařízení, kde nebyla prováděna potřebná údržba, je za to odpovědný on a měl by být pojištěný. V obou případech lze využít také osobní úrazové pojištění účastníka. Před kurzem byste se tedy měli zajímat i o něj.

Vhodné lokace a dodavatelé služeb

 

Při zpracování byly využity informace z knihy Teambuilding - cesta k efektivni spolupráci od Evy Mohauptové (Portál 2005, ISBN 978-80-7367-641-4).

Rezervace ubytování
Partneři

Czech Convention Bureau