Veletrh IMEX Frankfurt nad Mohanem 2013

27.05.2013

Zástupce EBCB se podruhé účastnil tohoto veletrhu, který je jednou z nejvýznamnějších akcí zaměřenou na MICE segment na světě.

I přesto, že oproti loňskému ročníku byl z různých důvodů patrný určitý pokles zájmu o nabídku Pardubického kraje v oblasti kongresového a incentivního cestovního ruchu, byla účast na tomto veletrhu pro EBCB spíše užitečná. Patrné to bylo především v možnosti navázat kontakt a spolupráci s některými dalšími vystavovateli. Region východních Čech zde byl opět prezentován jako místo vhodné pro pořádání akcí menšího a středního rozsahu s velkým potenciálem v oblasti možností doprovodných a postkonferenčních programů. Počet nahlášených schůzek zůstal stejný jako v loňském roce.

I proto, že primárním reálným cílem EBCB je však spíše pořádání konferencí a firemních akcí pro tuzemské klienty, jeví se budoucí účast na tomto veletrhu díky jeho zaměření spíše jako nepravděpodobná.

Rezervace ubytování
Partneři

Czech Convention Bureau