Event Day Brno

01.11.2013

1. ročník veletrhu eventových služeb v Brně byl koncipován jako akce, na které se prezentovaly a představily svou činnost eventové agentury, kongresová centra, hotely a poskytovatelé služeb pro semináře, konference, kongresy, firemní večírky, teambuildingy a další akce.

Nechyběly zde ani subjekty poskytující gastronomické služby, umělecké agentury, poskytovatelé konferenční, ozvučovací a osvětlovací techniky, foto a video služby, květinové dekorace, zážitkové agentury a jiné. Kromě nich se na této akci představili i dva zástupci Czech Convention Bureau z regionů – domácí Moravia Convention Bureau a East Bohemia Convention Bureau z Pardubického kraje. Tento region byl návštěvníkům EVENT DAY Brno a zájemcům prezentován jako velmi dobře dostupná oblast České republiky, kde je možné pořádat MICE akce středního a menšího rozsahu.

Zároveň byly akcentovány nejvýznamnější regionální subjekty vhodné pro pořádání těchto akcí, které mohou nabídnout moderní zázemí a služby na té nejvyšší úrovni. Zástupcům eventových agentur byla nabídnuta asistence a spolupráce při pořádání nejrůznějších akcí v Pardubickém kraji. Pro EBCB znamenala prezentace na 1. ročníku EVENT DAY Brno možnost navázat kontakt s dalšími subjekty v tomto odvětví i v regionu mimo Prahu a informovat je o své činnosti a poslání.

Rezervace ubytování
Partneři

Czech Convention Bureau