Manuál „Jak zorganizovat akci“ - Cílová skupina

Pokud jste již vyřešili, co chcete akcí získat, musíte rozhodnout, koho chcete na akci pozvat. Kdo je onou cílovou skupinou lidí, která pomůže naplnit  vaše stanovené cíle? Jedná se o zaměstnance, obchodní partnery, širokou veřejnost, novináře, zákazníky či někoho úplně jiného..?

Cílová skupina - ilustrační fotografie

Je potřeba, abyste tuto skupinu lidí specifikovali co nejpřesněji, jelikož to  vám pomůže při definování programu, který bude odpovídat přesně jejich představám. Zamyslete se, jaká jsou přání cílové skupiny, potřeby, zvyky, zájmy a životní standart. Budou lidé ochotni dorazit na vaši akci a přenocovat, i přestože se nebude konat v místě jejich bydliště? Dorazí vaši hosté sami nebo v doprovodu partnera? Jaké je věkové a profesní složení?

Zjistěte co nejdetailněji, co  vaši cílovku spojuje a vytvořte homogenní skupinu s obdobnými potřebami. Pro takto definovanou skupinu lidí se vám téma a následný program, který ji doopravdy osloví, bude tvořit mnohem jednodušeji, než kdybyste věděli pouze to, že pozvaných hostů bude 100 lidí. Rozmyslete si, kolik lidí na akci pozvete. Počet hostů totiž tvoří nejvariabilnější část výdajů.

Nezapomeňte, že sdělení, které jim hodláte komunikovat, se však dostane k mnohem širší skupině lidí než pouze té, která akce reálně navštíví. Jedná se o tzv. sekundární skupinu lidí, ke kterým se dostanou reference zúčastněných. Má i pro ně vaše sdělení smysl a mohou i tito lidé pomoci k naplnění vámi stanoveného cíle? Vězte, že pokud vám něco lidově říkajíc vybouchne, vaši hosté si to pro sebe nenechají. Negativní reklama se bohužel šíří rychleji než ta pozitivní. Proto je potřeba vše důkladně promyslet a připravit do posledního detailu.

Rezervace ubytování
Partneři

Czech Convention Bureau