Turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko

Oblast Chrudimsko-Hlinecko se nachází v jihozápadní části Pardubického kraje. Značnou část jejího území zaujímá zvlněná krajina Železných hor a Žďárských vrchů bohatá na přírodní památky a rezervace.

Přírodní krásy oblasti dotvářejí vodní díla a zříceniny starých hradů Oheb nad Sečskou přehradou, Lichnice nedaleko Třemošnice nebo Košumberk v Luži. Chrudimsko-Hlinecko je krajinou lidové architektury a řemeslných tradic. Tradiční masopustní obchůzky a masky na Hlinecku jsou zapsány do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Chrudim je největším městem oblasti a najdete zde jednu z největších městských památkových zón či trojici muzeí – regionální, loutkářských kultur a barokních soch.

Lichnice Berlova vápenka Chrudim Masopustní obchůzky

Zajímavé muzejní expozice naleznete i v Městském muzeu v Chrasti v objektu barokního zámku a v Městském muzeu a galerii v Hlinsku. V Městském muzeu ve Skutči si můžete prohlédnout expozici kamenictví a obuvnictví, v Berlově vápence v Závratci u Třemošnice zase expozici vápenictví a v Nasavrkách se lze vydat po stopách Keltů. Nejen koně, ale i exponáty a památky z doby Auerspergů, můžete obdivovat na zámku a hřebčíně ve Slatiňanech. Památník v Ležákách připomíná tragickou událost vypálení obce v období heydrichiády v roce 1942.

www.vychodni-cechy.info/chrudimsko-hlinecko

Rezervace ubytování
Partneři

Czech Convention Bureau