MICE workshop agentury Corps Touristique Austria, Vídeň

08.10.2013

Ve spolupráci s agenturou CzechTourism se zástupce EBCB účastnil MICE workshopu organizovaného společností Corps Turistique Austria ve Vídni.

Samotné prezentaci jednotlivých regionů předcházela valná hromada této společnosti, které se účastnili zástupci členských zemí. Na úvod workshopu byly představeny veškeré prezentující se subjekty. Většinou se jednalo o národní organizace zabývající se kongresovým cestovním ruchem z různých zemí (např. Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko. Maďarsko, Řecko, Chorvatsko…). Českou republiku zde zastupovala incomingová agentura AR Tour, Carlsbad Convention Bureau a East Bohemia Convention Bureau.

Všichni zástupci ČR měli pro hosty k dispozici i národní Czech Convention Catalogue s nabídkou kongresových prostor a souvisejících služeb v celé České republice. I díky tomu měla Česká republika na této akci důstojné zastoupení a mohla se prezentovat širokou nabídkou.

Rezervace ubytování
Partneři

Czech Convention Bureau